قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سنندج به سقز

همسفر غرب

سنندج -> سقز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:15

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

150000 ریال

میهن نورآریا سنندج

سنندج -> تبریز

شهرهای بین راهی

میاندوآب, بوکان, سقز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
ترمینال بزرگ سنندج جلوی دفتر تعاونی 4

11 صندلی خالی

290,000 ریال