قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> سقز با سرویس بانه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 09:30

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

215000 ریال

همسفر غرب

سنندج -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 09:30

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

220000 ریال

همسفر غرب

سنندج -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:30

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

220000 ریال

همسفر غرب

سنندج -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:30

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

220000 ریال

همسفر غرب

سنندج -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 12:30

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

220000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت