قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> سقز با سرویس بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 07:30

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

215000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> سقز با سرویس بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 09:30

اتوکار: بنز 40 نفره C457

40 نفره، 40 صندلی خالی

215000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 7 سنندج (عدل)

سنندج -> سقز با سرویس بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 12:30

اتوکار: ایلیاد 40 نفره

40 نفره، 40 صندلی خالی

215000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت