قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> گرگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو 44 نفره

44 نفره، 42 صندلی خالی

790000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت