قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار:

44 نفره، 44 صندلی خالی

500000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 22 صندلی خالی

750000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت