قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:00

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تبريز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:15

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت