قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار:

40 نفره، 35 صندلی خالی

210000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

210000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:15

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

210000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت