قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> اروميه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 04:15

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

240000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> اروميه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:15

اتوکار:

40 نفره، 40 صندلی خالی

240000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت