قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سقز

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 19:15

اتوکار: وی آی پی مارال تخت شو خالد عزيزی 09185009342

25 نفره، 22 صندلی خالی

500000 ریال

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی مارال تخت شو خالد عزيزی 09185009342

25 نفره، 13 صندلی خالی

500000 ریال

دیدار سیر گیتی سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پيِِِ تخت شو.مجهزبه مانيتورداراختصاصی.

26 نفره، 0 صندلی خالی

500000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت