قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سقز به تهران

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو خالد عزیزی09185009342

25 نفره، 25 صندلی خالی

500000 ریال

دیدار سیر گیتی سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 23:15

اتوکار: وی آی پيِِِ تخت شو.مجهزبه مانيتورداراختصاصی.

26 نفره، 19 صندلی خالی

500000 ریال

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 23:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو خالد عزيزی 09185009342

26 نفره، 24 صندلی خالی

500000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت