قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سقز

تعاونی 7 سقز (عدل)

سقز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:15

اتوکار: اسکانيا

44 نفره، 38 صندلی خالی

400000 ریال

360000 ریال
تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار:

42 نفره، 42 صندلی خالی

400000 ریال

تعاونی 1 سقز (ایران پیما)

سقز -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار:

42 نفره، 36 صندلی خالی

400000 ریال

340000 ریال
تعاونی 7 سقز (عدل)

سقز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو ـ برق 220 ولت و شارژر اختصاصی ـ تهويه مطبوع ـ پذيرايی رايگان 36243666 ـ 36242666 ـ 087

25 نفره، 20 صندلی خالی

600000 ریال

540000 ریال
تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: وی ای پی مارال 25 نفره-تخت شو

25 نفره، 25 صندلی خالی

600000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت