قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سقز به تهران

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: ولوو بی 12، 44 صندلی

43 نفره، 42 صندلی خالی

300000 ریال

تعاونی 7 سقز (عدل)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: تک صندلی .صفر کيلومتر .بهترين و ايمن ترين ناوگان روز اروپا.رانندگان اقايان محمد رستمی .علی پور اذر

25 نفره، 16 صندلی خالی

400000 ریال

تعاونی 7 سقز (عدل)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: تک صندلی .صفر کيلومتر .بهترين و ايمن ترين ناوگان روز اروپا.رانندگان اقايان محمد رستمی .علی پور اذر

25 نفره، 21 صندلی خالی

400000 ریال

تعاونی 15 سقز

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی مارال تخت شو خالد عزيزی 09185009342

25 نفره، 19 صندلی خالی

450000 ریال