قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال سقز

تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> اروميه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 06:00

اتوکار:

42 نفره، 42 صندلی خالی

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت