قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مریوان

اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:30

اتوکار: مارال 25 صندلی تخت شو

25 نفره، 13 صندلی خالی

900000 ریال

810000 ریال
اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:00

اتوکار: مارال 25 صندلی تخت شو

25 نفره، 17 صندلی خالی

900000 ریال

810000 ریال
گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی مارال تک صندلی 25 نفره

25 نفره، 12 صندلی خالی

900000 ریال

اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:31

اتوکار: مارال 25 صندلی تخت شو

25 نفره، 16 صندلی خالی

900000 ریال

810000 ریال
اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 19:00

اتوکار: مارال 25 صندلی تخت شو

25 نفره، 13 صندلی خالی

900000 ریال

810000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت