قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال همدان

سير و سفر

پايانه همدان -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو 44 نفره

31 صندلی خالی

270,000 ریال

سير و سفر

پايانه همدان -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:30

اتوکار: ولوو 44 نفره

32 صندلی خالی

270,000 ریال

سير و سفر

پايانه همدان -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: مارال 32 نفره

27 صندلی خالی

365,000 ریال

سير و سفر

پايانه همدان -> قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: مارال 32 نفره

27 صندلی خالی

365,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت