قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال همدان

ترابر بی تا شعبه همدان

همدان -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:45

اتوکار: VIP 2+1
از مسیر(ملایر-خرم آباد)هماهنگی(09181082050)

8 صندلی خالی

750,000 ریال

عدل همدان

همدان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:45

اتوکار: VIP 2+1
مجهز به صندلی های تخت شو از مسیرسزبندر ماهشهر08134243030

5 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا شعبه همدان

همدان -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

22 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر چابکسواران همدان

همدان -> سياحت اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
« سفر خوشی را برای شما آرزومندیم »

17 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
ترابر بی تا شعبه همدان

همدان -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت