قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال تویسرکان

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونی 15 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 23:01

اتوکار: Volvo VIP 2+1

24 صندلی خالی

750,000 ریال

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازمسیر اراک قم ترمینال جنوب خزانه

22 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت