قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تویسرکان

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral 2+2
مسیراراک قم ترمینا جنوب

26 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اتوبان ساوه -V I P تخت شو25 نفره((تعاونی15تی بی تی))

18 صندلی خالی

500,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

17 صندلی خالی

500,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:59

اتوکار: Scania VIP 2+1

8 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:59

اتوکار: Scania VIP 2+1
اتوبان ساوه -V I P تخت شو25 نفره((تعاونی15تی بی تی))

15 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت