قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تویسرکان

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

24 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
ازمسیر اراک قم ترمینال جنوب

25 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت