قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تویسرکان به تهران

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
از مسیر اراک قم ترمینال جنوب

21 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه -V I P تخت شو25 نفره((تعاونی15تی بی تی))

13 صندلی خالی

400,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

20 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:59

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، اتوبان ساوه -V I P تخت شو25 نفره((تعاونی15تی بی تی))

11 صندلی خالی

400,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:59

اتوکار: Volvo VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، آزاد راه ساوه (( تعاونی 5 ))

14 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت