قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تویسرکان

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه V I Pتخت شو25 نفره

17 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
ازمسیر اراک قم ترمینال جنوب خزانه

26 صندلی خالی

600,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه VIPتخت شو25نفره

22 صندلی خالی

600,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:59

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه VIPتخت شو25نفره

20 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت