قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 16:15

اتوکار: classic

30 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 17:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، پیک صباملایر vipتخت شو08132284141

10 صندلی خالی

475,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 18:30

اتوکار: classic

21 صندلی خالی

470,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، پیک صباملایر vipتخت شو08132284141

16 صندلی خالی

475,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:59

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت