قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ملایر

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: classic

15 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

450,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP

14 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت