قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
مسافرگرامی همراه داشتن ماسک الزامیست پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

25 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:15

اتوکار: classic

25 صندلی خالی

470,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 16:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 17:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مسافرگرامی همراه داشتن ماسک الزامیست پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

25 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت