قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+1

34 صندلی خالی

320,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
مسافرگرامی همراه داشتن ماسک الزامیست پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

27 صندلی خالی

400,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

23 صندلی خالی

320,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:30

اتوکار: classic

37 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت