قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+1

27 صندلی خالی

280,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

20 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

8 صندلی خالی

280,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:40

اتوکار: classic

26 صندلی خالی

240,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت