قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

شماره15ترابربی

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:15

اتوکار: classic

40 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

280,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:15

اتوکار: Volvo B9R

44 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، مسافر گرامی هنگام تهیه بلیط اینترنتی یک عددماسک رایگان ارائه میشود.

25 صندلی خالی

400,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

29 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت