قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ملایر

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

29 صندلی خالی

500,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

370,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

31 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

24 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت