قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال ملایر

شماره15ترابربی

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:15

اتوکار: classic

34 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

630,000 ریال

      تاریخ حرکت