قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت