قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

400,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:01

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت