قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس نهاوند به تهران

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت