قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت