قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت