قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

29 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 09:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت