قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نهاوند

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت