قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نهاوند

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

آسیا سفر نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:46

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

29 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت