قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: (Mercedes Benz (V.I.P - اربابی

3 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIPتخت شوهمراه با پذیرایی
برگشت همسفرچابکسواران کرج:02632718500

15 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال V I P همراه با صبحانه ومیوه
برگشت ازرویال سفر کرج ده صبح تلفن رزرو 02632700007

2 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

12 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا/جنوب وآرژانتین

28 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا/جنوب وآرژانتین

28 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا/جنوب وآرژانتین

28 صندلی خالی

300,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مارال VIP جنوب ارژانتین

17 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

20 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

20 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

20 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درساVIP مانیتوراختصاصی بااینترنت رایگان . جنوب و آرژانتین
wifaدارای مانیتور اقتصاصی

7 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتوردارVIPهمراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر بیهقی 12:30ظهر

15 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتوردارVIPهمراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر بیهقی 12:30ظهر

15 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: دُرسا VIPمانیتوردار(جنوب-آرژانتین)
برگشت از لوان نور پایانه جنوب 02155185364

11 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: دُرسا VIPمانیتوردار(جنوب-آرژانتین)
برگشت از لوان نور پایانه جنوب 02155185364

11 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPمانیتوراختصاصی WiFi

14 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPمانیتوراختصاصی WiFi

14 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPمانیتوراختصاصی WiFi

14 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه

21 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه

21 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه

21 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارال V I P همراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر ازادی 11:30

22 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارال V I P همراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر ازادی 11:30

22 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان VIP جنوب ارژانتين

18 صندلی خالی

480,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان VIP جنوب ارژانتين

18 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

16 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

16 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین

16 صندلی خالی

480,000 ریال