قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1398/09/23 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

21 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1398/09/23 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

21 صندلی خالی

450,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:15

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

22 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:15

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

22 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:30

اتوکار: (MAN(V.I.P تخت شو
برگشت همسفرچابکسواران جنوب :02155185430

24 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت