قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

سیروسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:30

اتوکار: مان

14 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:30

اتوکار: مان

14 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

26 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

26 صندلی خالی

450,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/11/04 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

15 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت