قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: مارال ویژه VIP تخت شو

12 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: مارال ویژه VIP تخت شو

12 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:30

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)پذیرایی میوه wifi
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

0 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:30

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)پذیرایی میوه wifi
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

0 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:30

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)پذیرایی میوه wifi
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت