قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:30

اتوکار: مان (ماهان) VIP مجهز به شارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:30

اتوکار: مان (ماهان) VIP مجهز به شارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:30

اتوکار: مان (ماهان) VIP مجهز به شارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

850,000 ریال

      تاریخ حرکت