شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه غرب ساری

شهرهای بین راهی

آمل, بابل, قم, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی ۲۹ نفره همراه باپک بهداشتی رویال سفر
سفر خوشی را برای شما ارزو مندیم32272569

15 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, پایانه غرب تهران

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:00

اتوکار: (v.i.p ) مارال تخت شو پک بهداشتی (ماسک+دستکش)
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

16 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب تهران, قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:00

اتوکار: (v.i.p ) مارال تخت شو پک بهداشتی (ماسک+دستکش)
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

16 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP تخت شوهمراه باپک بهداشتی رویال سفر
برگشت از رویال سفر کرج تلفن رزرو شهرکرد 03832272965

10 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP(با شارژر اختصاصی) جنوب و آرزانتین همراه باپک بهداشتی
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

16 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت