شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 21:30

اتوکار: {VIPتخت شوهمراه با پذیرایی}
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو -03832270013

19 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب تهران

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPتخت شوهمراه با پذیرایی
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

11 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP تخت شوهمراه باپک بهداشتی رویال سفر
برگشت از رویال سفر کرج تلفن رزرو شهرکرد 03832272965

15 صندلی خالی

660,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

18 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا/جنوب وآرژانتین
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

39 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت