ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

22 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

22 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

0 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

0 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: (MAN(V.I.P تخت شو/همراه با پذیرایی
برگشت همسفرچابکسواران جنوب :02155185430

26 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت