ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

23 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)همراه با پک ضد عفونی
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

17 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)همراه با پک ضد عفونی
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

17 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت لوان نور شهرکرد - تعاونی 8

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: اسكـانيـا مـارال (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

19 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 13:00

اتوکار: (MAN(V.I.P تـخـت شـو همراه با پذیرایی
برگشت همسفرچابکسواران جنوب :02155185430

23 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت