ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:00

اتوکار: مان VIP جنوب همراه پذیرایی

23 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت مسافربری آسیاسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:00

اتوکار: ایلیارد

40 صندلی خالی

370,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

25 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

25 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:30

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی)پذیرایی میوه wifi
برگشت ازتهران (بیهقی)آرژانتین : 9 -02188534385

6 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت