قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP تخت شوهمراه باپک بهداشتی رویال سفر
برگشت از رویال سفر کرج تلفن رزرو شهرکرد 03832272965

12 صندلی خالی

550,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:15

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

24 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

تهران, قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:30

اتوکار: (Vip) تخت شو MAN **مجهز به شارژر اختصاصی
برگشت ازهمسفرچابکسواران (جنوب)تهران02155185430

19 صندلی خالی

550,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: مان VIP جنوب همراه پذیرایی
undefined

24 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار, فرودگاه امام خمینی , قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP مانیتوردار همراه باپک بهداشتی رویال سفر
برگشت از رویال سفر کرج تلفن رزرو شهرکرد 03832272965

10 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت