قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP تخت شوهمراه باپک بهداشتی رویال سفر

10 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار, فرودگاه امام خمینی , قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP مانیتوردار همراه باپک بهداشتی رویال سفر

8 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:30

اتوکار: {VIPتخت شوهمراه با پذیرایی}
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو -03832270013

18 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان ( V.I.Pبا مانیتور شخصی)
برگشت همسفرچابکسواران کرج:02632718500

21 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP تخت شوهمراه باپک بهداشتی رویال سفر
undefined

21 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت