ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:00

اتوکار: مارال تک صندلی جدید

29 صندلی خالی

450,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:00

اتوکار: مارال تک صندلی جدید

29 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, پایانه کاراندیش (شیراز)

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:30

اتوکار: مارال کلاسیک تک صندلی
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

24 صندلی خالی

450,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا

9 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, پایانه کاراندیش (شیراز)

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:30

اتوکار: (v.i.p ) مارال تخت شو(جدید)
برگشت ازهمسفرچابکسواران شیراز07137317711

20 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت