قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

27 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, اردکان (یزد), یزد

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:30

اتوکار: تک صندلی کلاسیک همراه با پک بهداشتی رویال سفر

17 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, اردکان (یزد), یزد

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: اسکـانیـا مـارال (تک صندلی)
تلفن رزرو---> 32272120-038

31 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

34 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:15

اتوکار: کلاسیک ویژه/۴۴نفره
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو03832270013

33 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت