قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد, نائین, اردکان (یزد)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:15

اتوکار: کلاسیک ویژه(۴۴نفره)
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

31 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد, نائین, اردکان (یزد)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:15

اتوکار: کلاسیک ویژه/۴۴نفره
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو03832270013

32 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت