قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد, نائین, اردکان (یزد)

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

34 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد, نائین, اردکان (یزد)

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:15

اتوکار: کلاسیک ویژه/۴۴نفره
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو03832270013

34 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت