قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, اردکان (یزد), میبد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: اسکـانـیـا (تـک صـندلی)
تلفن رزرو-322272120-32272115

16 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, میبد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)
برگشت همسفرچابکسواران یزد: 03537236660

29 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت