قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرکرد

شرکت لوان نور شهرکرد - تعاونی 8

شهرکرد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, اردکان (یزد), میبد

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا مارال VIP تخت شو (مانیتوردار)
تلفن رزرو : 32272120-038

3 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, میبد

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
با ما همسفر شوید تلفن رزرو:03832276400

28 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, میبد

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:15

اتوکار: کلاسیک ویژه/۴۴نفره
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو03832270013

34 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت