قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بروجن به تهران

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
پایانه جنوب /بیهقی

8 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
پایانه جنوب /بیهقی

8 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
پایانه جنوب /بیهقی

8 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: **(M A R A L) **(V.I.P )
این روزها همه با ایران پیما سفر می کنند شما چطور!؟ 03834224757

0 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: **(M A R A L) **(V.I.P )
این روزها همه با ایران پیما سفر می کنند شما چطور!؟ 03834224757

0 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت