قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi

21 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi

21 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi

21 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره ویژه تخت شو man vip

13 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره ویژه تخت شو man vip

13 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت