قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:00

اتوکار: ** ( M A R A L ** ( V.I.P
تلفن رزرو 03834224757

9 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: S C A N I A
تلفن رزرو 03834224757

26 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:45

اتوکار: کلاسیک ۳۰نفره

6 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:00

اتوکار: M A R A L
تلفن رزرو 03834224757

16 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا VIP
تلفن رزرو بلیط07137317711

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت