قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 10:00

اتوکار: SCANIA CLASSIC

12 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 10:45

اتوکار: کلاسیک ۳۰نفره

6 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا VIP
تلفن رزرو بلیط07137317711

4 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 23:00

اتوکار: (M A R A L ( V. I . P

5 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت