قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال بروجن

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:00

اتوکار: Scania ..... Classic

7 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:45

اتوکار: کلاسیک ۳۰نفره

11 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا VIP
تلفن رزرو بلیط07137317711

4 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت