قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:59

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6رزروبلیط06633301800

10 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:59

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6رزروبلیط06633301800

10 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

19 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم, تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

19 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: V.I.P (مارال)
خرم آباد - ترمینال شرق

18 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت