قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس خرم آباد به تهران

شرکت شماره 2 پی ام تی خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
تعاونی 2خرم آبادتلفن 33301800

27 صندلی خالی

380,000 ریال

304,000 ریال
شرکت شماره 2 پی ام تی خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
تعاونی 2خرم آبادتلفن 33301800

27 صندلی خالی

380,000 ریال

304,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

28 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

اراک, قم, اراک, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره
محل سوار شدن ترمینال شرق

15 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: vip مانیتور دار
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: vip مانیتور دار
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اراک, قم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

7 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اراک, قم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

7 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 2 پی ام تی خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: مان تک صندلی
تعاونی 2خرم آبادتلفن 33301800

20 صندلی خالی

610,000 ریال

488,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: مارال ۲۵ نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: V.I.P (مارال)
خرم آباد - ترمینال شرق

14 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: وی-آی-پی-۲۵نفر

8 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: وی-آی-پی-۲۵نفر

8 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر خرم آباد

ترمینال شمال خرم آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

15 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی ولو ۲۵نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

12 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: vip مانیتور دار
خرم آباد - ترمینال شرق

15 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

9 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

9 صندلی خالی

610,000 ریال

سیروسفر خرم آباد

ترمینال شمال خرم آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

14 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا مارال
محل سوار شدن ترمینال شرق

33 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

اراک, قم, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

2 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:45

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

6 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: vip مانیتور دار
خرم آباد - ترمینال شرق

11 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: VIP مان (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

6 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

6 صندلی خالی

610,000 ریال