قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 21:59

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

17 صندلی خالی

460,000 ریال

345,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1399/05/17 ساعت 21:59

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

17 صندلی خالی

460,000 ریال

345,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

21 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت