قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 07:45

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

730,000 ریال

547,500 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 07:58

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

12 صندلی خالی

730,000 ریال

584,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 08:00

اتوکار: V.I.P (بی ۹)
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

610,000 ریال

549,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

12 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

12 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت