قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال با مانتیتورهمراه باطرح فاصله گذاری ۱۷نفر
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

0 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت