قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس خرم آباد به تهران

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه غرب(تهران), تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

33 صندلی خالی

380,000 ریال

323,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

33 صندلی خالی

380,000 ریال

323,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, پایانه جنوب(تهران), پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

33 صندلی خالی

380,000 ریال

323,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

36 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

36 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت