قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

6 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

11 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

18 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

4 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:45

اتوکار: V.I.P بی ۹ (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

732,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت