شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی با مانتیتوراختصاصی
خرم آباد - ترمینال شرق

6 صندلی خالی

730,000 ریال

584,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

10 صندلی خالی

730,000 ریال

584,000 ریال
شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

15 صندلی خالی

730,000 ریال

547,500 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:45

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

28 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:45

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

2 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت