شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

شنبه

1399/01/09 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/01/09 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

21 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

20 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

23 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت