شرکت میهن نور (تعاونی 4) خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال

0 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: VIP درسا (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

4 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

22 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> گرگان

شهرهای بین راهی

قم, اراک, سارئ, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره
undefined

12 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:29

اتوکار: B9R-VIP2
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن 06633301800

8 صندلی خالی

730,000 ریال

584,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت