شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه

16 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

21 صندلی خالی

380,000 ریال

323,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:00

اتوکار: V.I.P (بی ۹)
خرم آباد - ترمینال شرق

21 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

اراک, قم, پایانه جنوب تهران

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

5 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

7 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت