شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

44 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

12 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: V.I.P (بی ۹)
خرم آباد - ترمینال شرق

21 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

12 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت