قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره(طرح فاصله گذاری اجتماعی)
محل سوار شدن ترمینال شرق

0 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:45

اتوکار: V.I.P بی ۹ (با مانیتور شخصی) ۱۷نفره -با طرح فاصله گذاری
خرم آباد - ترمینال شرق

1 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:45

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت