قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:14

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

16 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

10 صندلی خالی

480,000 ریال

360,000 ریال
شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

12 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: V.I.P (مارال)
خرم آباد - ترمینال شرق

19 صندلی خالی

780,000 ریال

663,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

6 صندلی خالی

780,000 ریال

585,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت