قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم, اراک

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال
محل سوار شدن ترمینال شرق

27 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
شرکت میهن نور (تعاونی 4) خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال

10 صندلی خالی

480,000 ریال

427,200 ریال
سير و سفر

خرم آباد -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 22:00

اتوکار: مان 26 نفره VIP
رزور بليت 09161612070

25 صندلی خالی

780,000 ریال

702,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

13 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم, پایانه جنوب تهران, کرج

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

22 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت