قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:55

اتوکار: VIP درسا (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز, اصفهان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:59

اتوکار: درسامانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

12 صندلی خالی

570,000 ریال

427,500 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, الیگودرز

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:59

اتوکار: درسامانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

12 صندلی خالی

570,000 ریال

427,500 ریال
سير و سفر

خرم آباد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانيا مارال 44 صندلي

10 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), دامنه, الیگودرز

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

19 صندلی خالی

380,000 ریال

304,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت