قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:44

اتوکار: وی آی پی
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

0 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:44

اتوکار: وی آی پی
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

0 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:45

اتوکار: مارال ۲۵ نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

730,000 ریال

      تاریخ حرکت