قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:55

اتوکار: مارال ۲۵ نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

10 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), الیگودرز

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:59

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

11 صندلی خالی

570,000 ریال

427,500 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز, پایانه کاوه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:59

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

11 صندلی خالی

570,000 ریال

427,500 ریال
سير و سفر

خرم آباد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانيا مارال 44 صندلي

10 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), دامنه, الیگودرز

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

21 صندلی خالی

380,000 ریال

323,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت