قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), دامنه

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

42 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

دامنه, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

42 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:45

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

6 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت