شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

9 صندلی خالی

320,000 ریال

272,000 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی ۹ -۴۰نفره
محل سوار شدن ترمینال شرق

29 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:45

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

12 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دامنه, الیگودرز, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9
محل سوار شدن ترمینال شرق

38 صندلی خالی

320,000 ریال

288,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت