شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:59

اتوکار: درسامانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

7 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دامنه, الیگودرز, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1399/07/04 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

20 صندلی خالی

380,000 ریال

304,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:15

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1399/07/04 ساعت 13:15

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:44

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

6 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت