قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 22:44

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

8 صندلی خالی

570,000 ریال

444,600 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:45

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

23 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:45

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

23 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت