قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز, نجف آباد (اصفهان )

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 07:55

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان

2 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز, نجف آباد (اصفهان )

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

10 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت