قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ( ۴۴ نفره )
خرم آباد - ترمینال شرق

30 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۴۰ نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

7 صندلی خالی

310,000 ریال

294,500 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:50

اتوکار: ولووبی ۹ -۴۰نفره
محل سوار شدن ترمینال شرق

13 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت