قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۴۰ نفره
خرم آباد - ترمینال شرق

3 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:50

اتوکار: ولووبی ۹ -۴۰نفره
محل سوار شدن ترمینال شرق

0 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت