قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی ۹ -۴۰نفره(طرح فاصله گذاری اجتماعی)
محل سوار شدن ترمینال شرق

8 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت