قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آباده و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی ۹ -۴۰نفره(طرح فاصله گذاری اجتماعی)
محل سوار شدن ترمینال شرق

10 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت