قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران), اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

0 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

1 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم, اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال
محل سوار شدن ترمینال شرق

29 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار

6 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> گرگان

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, سارئ, اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

10 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت