قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

همدان, سقز

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۲
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت