قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین, اصفهان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

20 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین, اصفهان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

20 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین, اصفهان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

20 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت