قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

13 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> گرگان

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران), سارئ

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

3 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت