قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

27 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت