قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

220,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

220,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت