قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بروجرد

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا مارال

41 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا مارال

41 صندلی خالی

440,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, واوان, قم

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

440,000 ریال

418,000 ریال

      تاریخ حرکت