قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

38 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, قم, تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

38 صندلی خالی

350,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

25 صندلی خالی

575,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال

43 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت