قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بروجرد

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, واوان, قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

28 صندلی خالی

440,000 ریال

418,000 ریال
ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

16 صندلی خالی

440,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:30

اتوکار: vip17نفره فاصله گذاري شده

3 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال

      تاریخ حرکت