قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

24 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

24 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

36 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, سعیدآباد (تهران ), پایانه جنوب (تهران )

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

33 صندلی خالی

350,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

13 صندلی خالی

575,000 ریال

506,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت