قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, استان تهران, استان تهران, استان تهران, قم

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, استان تهران, استان تهران, استان تهران, قم

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال

43 صندلی خالی

290,000 ریال

سیروسفربروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
مجهز به صندلیهای تخت شونده

22 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفربروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
مجهز به صندلیهای تخت شونده

22 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت