قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بروجرد به تهران

رويال سفر

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

6 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۱

21 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۱

21 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

33 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), کهریزک, قم, تهران

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

33 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت