قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

43 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), کهریزک, قم, تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

42 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), کهریزک, قم, تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

42 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

42 صندلی خالی

290,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

42 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت