قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۰نفره

18 صندلی خالی

415,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

20 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۲نفره
ترمینال شهرداری بروجرد

26 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت