قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

شرکت آسیا سفر بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, سیدعباس, شوش

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: مارالvipمارال تخت شوباشارژراختصاصی
ترمینال شهرداری بروجرد

3 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, سیدعباس, شوش, سیدعباس, الهایی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: مارالvipتخت شوباشارژراختصاصی

13 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, سیدعباس, شوش, سیدعباس, الهایی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: مارالvipتخت شوباشارژراختصاصی

13 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفربروجرد

بروجرد -> بوشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، مارال vip مجهز به صندلیهای تخت شو

2 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اندیمشک, حسینیه, سیدعباس, اهواز

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

38 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت