قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال بروجرد

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال

      تاریخ حرکت