قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

سیروسفربروجرد

بروجرد -> بوشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اندیمشک, حسینیه, اهواز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

34 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاسه محور
ترمینال شرق

43 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

33 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

33 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت