قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, الهایی, شوش, حسینیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک

22 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش, حسینیه, الهایی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک

22 صندلی خالی

580,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک, اندیمشک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت