قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاسه محور
ترمینال شرق

50 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

40 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

40 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت