قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اندیمشک و تخفیف در ترمینال بروجرد

شرکت آسیا سفر بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

سیدعباس, شوش, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
ترمینال شهرداری بروجرد

4 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

سیدعباس, شوش, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
ترمینال شهرداری بروجرد

8 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت