قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, حسینیه, اندیمشک

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

32 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

23 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

شوش, اندیمشک

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

23 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت