قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شوش و تخفیف در ترمینال بروجرد

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, اندیمشک, شوش

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, اندیمشک, شوش

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت